Výuka sanskrtu

Studium sanskrtu, tj. dle védské tradice jazyka těch, kteří „stolovali s bohy“.

Skupinové i individuální kurzy sanskrtu pro začátečníky i pokročilé.

Náplň kurzu

Při výuce budeme používat nejlepší českou učebnici sanskrtu – knihu „Učebnice sanskrtu“ od autorů Dušana Zbavitele a Jaroslava Strnada, nakladatelství Karolinum, Praha, 2012 (případně I. vydání z roku 2006).
Dále doplňková cvičení lektorky, materiály z indických učebnic a indické svaté texty.

Po zvládnutí učebnice bude student schopen samostatně číst originální texty v sanskrtu z oblasti jógy (např. Pataňdžaliho jógasútru), mantry, Bhagavadgítu nebo Manuův zákoník.

Výuka je podle „Učebnice sanskrtu“ autorů J. Strnada a D. Zbavitele a doplněná zajímavými výukovými materiály lektorky na procvičení gramatiky včetně jednoduchých citací ze svatých textů – z Bhagavadgídy, upanišad, apod. Rovněž budou vysvětlovány termíny z jógy.

Časový plán výuky sanskrtu – zde je ke stažení náplň jednotlivých kurzů od začátečníků až po pokročilé.