Výuka sanskrtu – jazyka upanišad, jógy, Manuova zákoníku a svatých manter

Výuka sanskrtu, tj. dle védské tradice jazyka těch, kteří „stolovali s bohy“, podle nejlepší české učebnice s doplňkovými texty lektorky.

Po zvládnutí učebnice bude student schopen samostatně číst originální texty v sanskrtu z oblasti jógy (např. Pataňdžaliho jógasútru), mantry, Bhagavadgítu nebo Manuův zákoník.

Výuka:

Kurzy pro začátečníky i pokročilé.
Jednou týdně na Praze 7, poblíž Strossmayerova náměstí,
300 metrů od stanice metra Vltavská.

Kontakt:

PhDr. Miloslava Jebavá
tel.: 608 215 455
e-mail: mila.jebava@email.cz

Učebnice

Dušan Zbavitel, Jaroslav Strnad: „Učebnice sanskrtu“, vydala UK v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006, 2012.

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः

Výuka sanskrtu

Studium sanskrtu, tj. dle védské tradice jazyka těch, kteří „stolovali s bohy“.

Skupinové i individuální kurzy sanskrtu pro začátečníky i pokročilé.

Náplň kurzu

Při výuce budeme používat nejlepší českou učebnici sanskrtu – knihu „Učebnice sanskrtu“ od autorů Dušana Zbavitele a Jaroslava Strnada, nakladatelství Karolinum, Praha, 2012 (případně I. vydání z roku 2006).
Dále doplňková cvičení lektorky, materiály z indických učebnic a indické svaté texty.

Po zvládnutí učebnice bude student schopen samostatně číst originální texty v sanskrtu z oblasti jógy (např. Pataňdžaliho jógasútru), mantry, Bhagavadgítu nebo Manuův zákoník.

 

Termíny kurzů:

Výuka sanskrtu pro začátečníky v budově ZŠ Strossmayerovo nám. každou středu od 18:15 hodin.

Kurz začne 22. února 2017.

Výuka je podle „Učebnice sanskrtu“ autorů J. Strnada a D. Zbavitele a doplněná zajímavými výukovými materiály lektorky na procvičení gramatiky včetně jednoduchých citací ze svatých textů – z Bhagavadgídy, upanišad, apod. Rovněž budou vysvětlovány termíny z jógy.

Sanskrt pro začátečníky – odpolední:

Časový plán výuky sanskrtu – zde je ke stažení náplň jednotlivých kurzů od začátečníků až po pokročilé.

Kontakt: raksitr zavináč seznam.cz

Časování sloves – tabulka

 Přítomný čas

Parasmaipada: (Indikativ aktiva)                 Atmanepada (Indikativ média)

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

vadá-mi

vadá-vaH

maH

1.

lab-e

labhá-vahe

labhá-mahe

2.

vada-si

vada-thaH

tha

2.

labha-se

labh-ethe

labha-dhve

3.

vada – ti

vada-taH

anti

3.

tabha-te

labh-ete

labh-ante

Imperativ – Rozkazovací způsob

Parasmaipada (Imperativ aktiva)                  Atmanepada (Imperativ média)

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad-áni

vad-áva

vad-áma

1.

labh-ai

labh-ávahai

labh-ámahai

2.

vada

vada-tam

vada-ta

2.

labha-sva

labh-ethám

labha-dhvam

3.

vada-tu

vada-tám

vad-antu

3.

labha-tám

labh-etám

labh-antám

Imperfektum – Minulý čas

Parasmaipada (Imperfektumm aktiva)          Atmanepada (Imperfektum média)

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

a-vad-am

a-vadá-va

a-vadá-ma

1.

a-labh-e

a-labhá-vahi

a-labhá-mahi

2.

a-vada-H

a-vada-tam

a-vada-ta

2.

a-labha –tháH

a-labhe-thám

a-labha-dhvam

3.

a-vada-t

a-vada-tám

a-vad-an

3.

a-labha-ta

a-labhe-tám

a-labh-anta

Optativ – Vyjdařuje přání nebo budoucí děj

Parasmaipada (Optativ aktiva)             Atmanepada: (Optativ média)

 

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad-eyam

vad-eva

vad-ema

1.

labh-eya

labh-evahi

labh-emahi

2.

vad-eH

vad-etam

vad-eta

2.

labh-etháH

labh-eyáthám

labh-edhvam

3.

vad-et

vad-etám

vad-eyuh

3.

labh-eta

labh-eyátám

labh-eran

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Míla Jebavá

Poznámky k výslovnosti: písmo dévanágarí, v němž je psán sanskrt, a které dones používá hindština, nepálština a maráthština, vyjadřuje fonémy, které čeština nemá, a nemá pro ně ani grafický ekvivalent. V mezinárodní transkripci se pak některé hlásky přepisují například velkým tiskacím písmenem (případně malým písmenem dole s tečkou) – to v případě cerebrál (protiklad t , d – dentála, a T, D – cerebrála). Dlouhé hlásky mají čárku vodorovně, zde to je nahrazeno čárkou šikmou. Samohlásky e, o jsou vždy dlouhé a neexistují k nim párové krátké, proto se v transkripci jejich délka nijak neoznačuje, ale čtou se vždy dlouze. Hláska „y“ se čte jako „j“ v českém slově „jablko“. Hláska „c“ se čte vždy jako „č“ (v českém slově „čáp“). Souhlásky s přídechem se přepisují jako dh, bh, gh, apod. Hláska „j“ se čte jako „dž“ (jako v českém slově „džbán“). Sanskrt má, podobně jako čeština, samohláskové „r“, (jako je např. v češtině ve slově „držet“ nebo „krmit“. V přepisu se značí velkým tiskacím písmenem „R“. (Souhláska, tj. souhláskové“r“, se pak značí malým tiskacím písmenem, tedy „r“). Hlásku, zde v přepisu značenou jako „S“, lze číst podobně jako české „š“.) Celý příspěvek

Pojetí času u starověkých Indů

Pojetí času u Indů

I. a

V Indii byl čas vždy považován za věčný a události, probíhající v čase, za cyklické. Naproti tomu v tzv. západním či evropském myšlení je pod vlivem judaismu a křesťanství čas chápán lineárně. Jeho věčnost vyznavači judaismu a křesťanství uznávají. Materialisté však zpravidla ohledně věčnosti času vyhraněný názor nemají, případně nemají názor žádný.

Není bez zajímavosti, že tzv. „vědecká“ koncepce o vzniku vesmíru „velkým třeskem“ byla vytvořena až ve 20. století, kdy v Evropě již byla známa indická mytologie, obsahující i koncepce kosmologické. (Stručný přehled o vzniku vědecké teorie „velkého třesku“ je např. na adrese: Microsoft Word – cae0410d-6c7b-47d1-b061-118cdf79158a .)

Starověká kosmologická představa Indů je představa cyklicky z absolutna vznikajících vesmírů, které se po vymezeném čase opět do absolutna rozplynou. Jednotlivé astronomické a fyzikální objevy z 20. stol. jsou jen kamínky mozaiky, která už před řadou tisíciletí byla poskládána starověkými Indy. Celý příspěvek

Učení o advaitavédántě – srovnání Šankarova Korunního klenotu rozlišování a Bhagavadgíty

indie

Učení o advaitavédántě

srovnání pojetí advaitavédanty, činů, vyvanutí a řádu

v Bhagavadgítě a v Korunním klenotu rozlišování Adi Šankary

आदि शङ्कर


Nejvyšší moudrost je poznání, že tento duch, který je v zásadě jeden, je náš vlastní a je také ve všech ostatních tělech. Tato moudrost je velikým cílem nebo pravým poznáním toho, kdo zná tuto JEDNOTU PRAVÝCH ZÁKLADŮ VŠEHO. Jako rozpínavý vzduch, proudící otvory flétny, se liší jen podle tónů na stupnici, tak také povaha velkého ducha je jediná, ačkoli jeho formy jsou mnohé a vznikají jako následek svých činů. Když odlišnost určité projevené formy, jako je forma boha nebo jako jsou nesčetné jiné formy, pomine, pak neexistuje žádný rozdíl. 1

VIŠNUPURÁNA Celý příspěvek

Skloňování a- kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Sanskrt – Skloňování a– kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Vyjádření podobnostíarozdílůbarvami

Singulár

a-kmen i-kmen u-kmen
Nom. devaH agniH šatruH
Ak. devam agnim šatrum
I. devena agni šatru
Dat. deváya agnaye šatrave
Abl. devát agneH šatroH
Gen. devasya agneH šatroH
Lok. deve agnau šatrau
Vok. deva agne šatro

Plurál

a-kmen i-kmen u-kmen
Nom. deváH agnayaH šatravaH
Ak. deván agnín šatrún
I. devaiH agnibhiH šatrubhiH
Dat. devebhyaH agnibhyaH šatrubhyaH
Abl. devebhyaH agnibhyaH šatrubhyaH
Gen. devánám agnínám šatrúnám
Lok. deveSu agniSu šatruSu
Vok. deváH (= Nom.) agnayaH (=Nom.) šatravaH (= Nom.)