Archiv pro rubriku: Gramatika sanskrtu

Časování sloves – tabulka

 Přítomný čas

Parasmaipada: (Indikativ aktiva)                 Atmanepada (Indikativ média)

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

vadá-mi

vadá-vaH

maH

1.

lab-e

labhá-vahe

labhá-mahe

2.

vada-si

vada-thaH

tha

2.

labha-se

labh-ethe

labha-dhve

3.

vada – ti

vada-taH

anti

3.

tabha-te

labh-ete

labh-ante

Imperativ – Rozkazovací způsob

Parasmaipada (Imperativ aktiva)                  Atmanepada (Imperativ média)

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad-áni

vad-áva

vad-áma

1.

labh-ai

labh-ávahai

labh-ámahai

2.

vada

vada-tam

vada-ta

2.

labha-sva

labh-ethám

labha-dhvam

3.

vada-tu

vada-tám

vad-antu

3.

labha-tám

labh-etám

labh-antám

Imperfektum – Minulý čas

Parasmaipada (Imperfektumm aktiva)          Atmanepada (Imperfektum média)

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

a-vad-am

a-vadá-va

a-vadá-ma

1.

a-labh-e

a-labhá-vahi

a-labhá-mahi

2.

a-vada-H

a-vada-tam

a-vada-ta

2.

a-labha –tháH

a-labhe-thám

a-labha-dhvam

3.

a-vada-t

a-vada-tám

a-vad-an

3.

a-labha-ta

a-labhe-tám

a-labh-anta

Optativ – Vyjdařuje přání nebo budoucí děj

Parasmaipada (Optativ aktiva)             Atmanepada: (Optativ média)

 

Sg.

Du.

Pl.

Sg.

Du.

Pl.

1.

vad-eyam

vad-eva

vad-ema

1.

labh-eya

labh-evahi

labh-emahi

2.

vad-eH

vad-etam

vad-eta

2.

labh-etháH

labh-eyáthám

labh-edhvam

3.

vad-et

vad-etám

vad-eyuh

3.

labh-eta

labh-eyátám

labh-eran

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Minislovník šesti indoevropských jazyků

Míla Jebavá

Poznámky k výslovnosti: písmo dévanágarí, v němž je psán sanskrt, a které dones používá hindština, nepálština a maráthština, vyjadřuje fonémy, které čeština nemá, a nemá pro ně ani grafický ekvivalent. V mezinárodní transkripci se pak některé hlásky přepisují například velkým tiskacím písmenem (případně malým písmenem dole s tečkou) – to v případě cerebrál (protiklad t , d – dentála, a T, D – cerebrála). Dlouhé hlásky mají čárku vodorovně, zde to je nahrazeno čárkou šikmou. Samohlásky e, o jsou vždy dlouhé a neexistují k nim párové krátké, proto se v transkripci jejich délka nijak neoznačuje, ale čtou se vždy dlouze. Hláska „y“ se čte jako „j“ v českém slově „jablko“. Hláska „c“ se čte vždy jako „č“ (v českém slově „čáp“). Souhlásky s přídechem se přepisují jako dh, bh, gh, apod. Hláska „j“ se čte jako „dž“ (jako v českém slově „džbán“). Sanskrt má, podobně jako čeština, samohláskové „r“, (jako je např. v češtině ve slově „držet“ nebo „krmit“. V přepisu se značí velkým tiskacím písmenem „R“. (Souhláska, tj. souhláskové“r“, se pak značí malým tiskacím písmenem, tedy „r“). Hlásku, zde v přepisu značenou jako „S“, lze číst podobně jako české „š“.) Celý příspěvek

Skloňování a- kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Sanskrt – Skloňování a– kmenů, i-kmenů, u-kmenů maskulin

Vyjádření podobnostíarozdílůbarvami

Singulár

a-kmen i-kmen u-kmen
Nom. devaH agniH šatruH
Ak. devam agnim šatrum
I. devena agni šatru
Dat. deváya agnaye šatrave
Abl. devát agneH šatroH
Gen. devasya agneH šatroH
Lok. deve agnau šatrau
Vok. deva agne šatro

Plurál

a-kmen i-kmen u-kmen
Nom. deváH agnayaH šatravaH
Ak. deván agnín šatrún
I. devaiH agnibhiH šatrubhiH
Dat. devebhyaH agnibhyaH šatrubhyaH
Abl. devebhyaH agnibhyaH šatrubhyaH
Gen. devánám agnínám šatrúnám
Lok. deveSu agniSu šatruSu
Vok. deváH (= Nom.) agnayaH (=Nom.) šatravaH (= Nom.)